1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. SIA „Kad vajag”, reģistrācijas numurs 40203344799, juridiskā adrese Vītolu iela 30 – 41, Liepāja, LV-3401, tālrunis 20281717, e-pasts: info@windup.lv (turpmāk tekstā - Pakalpojuma Sniedzējs) un Pircējs (turpmāk tekstā - Pakalpojuma Saņēmējs), kurš veic pasūtījumu un identificē sevi, ievadot savus personas datus pasūtījumam vietnē www.windup.lv (turpmāk tekstā - Internetveikals), kas pieder Pakalpojuma Sniedzējam, ir noslēguši spēkā esošo līgumu (turpmāk - Līgums).
 2. Internetveikals ir Pakalpojumu Sniedzēja izveidota interneta vietne, caur ko notiek Preču pārdošana Pakalpojuma Saņēmējam.
 3. WindUp ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Pakalpojumu Sniedzējam.
 4. Līguma noteikumi Pakalpojuma Saņēmējam ir pieejami internetveikala iepirkšanās vietnē.
 5. Pakalpojuma Sniedzējs patur tiesības vienpusēji mainīt līguma noteikumus bez pienākuma par to informēt Pakalpojuma Saņēmēju. Šajā gadījumā uz Pakalpojuma Saņēmēju attiecas Līguma noteikumi un nosacījumi, kas bija spēkā Līguma noslēgšanas brīdī.

2.CENAS UN NODOKĻI

 1. Visas cenas, kas tiek norādītas Internetveikalā, ir izteiktas eiro un ietver PVN.
 2. Pakalpojumu Sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Internetveikalā norādītās cenas. Ja cenas ir mainītas pēc tam, kad Pakalpojuma Saņēmējs ir veicis samaksu par pasūtījumu, Pakalpojuma Sniedzējam ir pienākums piegādāt Pakalpojuma Saņēmējam preces par cenām, kas bija norādītas pasūtījuma veikšanas laikā. Pakalpojumu Sniedzējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par cenu starpību.
 3. Ja Pakalpojuma Saņēmējs pasūta preces no Internetveikala un pasūtījums ir jāpiegādā ārpus Latvijas (t.i., Starptautiskais Pasūtījums), pasūtītajai precei var tikt piemēroti papildu muitas vai citi nodokļi. Par jebkuru papildu nodokļu samaksu ir atbildīgs Pakalpojuma Saņēmējs.

3.MAKSĀJUMA METODES

 1. Maksājumu par precēm, kas pasūtītas no Internetveikala, var veikt:
 2. Internetbankā;
 3. Ar kredītkarti;
 4. Ar rēķinu.

4.PRECES UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

 1. Internetveikalā piedāvātās preces tiek pārdotas gan fiziskām, gan juridiskām personām.
 2. Internetveikalā redzamie Preču attēli ir ilustratīvi, tādējādi faktiskās preces var atšķirties. Preču apraksti var būt nepietiekami un tajos var būt nejaušas kļūdas.
 3. Ja prece nav noliktavā un pasūtīto preci piegādāt nav iespējams, Pakalpojuma Sniedzējs sazinās ar Pakalpojuma Saņēmēju un piedāvā jaunu piegādes datumu vai preces aizstāšanu ar alternatīvu preci, kuras cena un kvalitāte ir vienāda ar izvēlēto, vai atgriež samaksāto naudas summu. Nauda Pakalpojuma Saņēmējam tiek atgriezta nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
 4. Lai veiktu pasūtījumu, Pakalpojuma Saņēmējs izvēlas vēlamo Preci un pievieno to iepirkumu grozam, nospiežot “Pievienot grozam”. Ja Pakalpojuma saņēmējs ir pabeidzis preču atlasi, lai iesniegtu pasūtījumu, ir jānospiež “Noformēt pasūtījumu”, kur Pakalpojuma Saņēmējs tiek novirzīts uz pasūtījuma informācijas lapu. Pēc tam Pakalpojuma Saņēmējam ir jāievada pasūtījuma izpildei pieprasītie dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, pasta indekss, maksājuma metode un piegādes veids). Lai turpinātu pasūtījumu, Pakalpojuma Saņēmējam ir jānospiež “Turpināt uz pasūtījuma apstiprināšanu”, tādējādi Internetveikala sistēma palaiž pasūtījuma lietojumprogrammu ar Pakalpojuma Saņēmēja ievadītajiem datiem, ko Pakalpojuma Saņēmējs var labot, ja tie ir ievadīti kļūdaini. Ja norādītā informācija ir pareiza, Pakalpojuma Saņēmējam ir jānospiež “Pabeigt maksājumu”, lai apstiprinātu pasūtījumu. Pēc tam, kad Pakalpojuma Saņēmējs ir iesniedzis pasūtījumu, Pakalpojuma Sniedzējs nekavējoties nosūta e-pastu ar apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu.
 5. Pakalpojuma Saņēmēja pienākums ir sniegt pareizus datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.
 6. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pakalpojuma Saņēmējs ir apstiprinājis pasūtījumu un iesniedzis to Pakalpojuma Sniedzējam (Līguma stāšanās spēkā).
 7. Pasūtījums tiek izpildīts pēc tam, kad Pakalpojuma Saņēmējs ir veicis pasūtījumu Internetveikalā un Pakalpojuma Sniedzējs ir saņēmis pasūtījuma apmaksu.
 8. Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atkāpties no Līguma, ja maksājums par pasūtījumu nav saņemts no Pakalpojuma Saņēmēja 3 dienu laikā.

5.PIEGĀDES VEIDI UN NOSACĪJUMI

 1. Pakalpojuma Saņēmējam ir 2 dažādas piegādes iespējas atkarībā no pasūtījuma vietas:
  1. Preces Pakalpojuma Saņēmējam Latvijā piegādā, izmantojot Venipak pakomātu pakalpojumus.
  2. Pakalpojuma Saņēmējs pats saņem preces no Pakalpojuma Sniedzēja atrašanās vietā Lielā iela 6, Liepāja, LV-3401, Latvija.
 2. Visi pasūtījumi tiks izsūtīti 5 darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža.
 3. Baltijas valstīs piegādes laiks ir no 1 līdz 4 darba dienām, pārējām valstīm - no 4 līdz 10 darba dienām. Šie ir aptuvenie piegādes laiki, kas ir atkarīgi no mūsu loģistikas partneriem.
 4. Pasūtījumi tiks nosūtīti uz adresi, ko norādījis Pakalpojuma Saņēmējs.
 5. Apjomīgi pasūtījumi (ar lielu ietilpību) tiek piegādāti Pakalpojuma Saņēmējam pēc īpašas vienošanās ar Pakalpojumu Sniedzēju.
 6. Ja Pakalpojuma Saņēmējs ir izvēlējies pats saņemt Preces Pakalpojumu Sniedzēja atrašanās vietā, tad pa tālruni vai e-pastu Pakalpojuma Saņēmēju informē, ka pasūtītās preces ir gatavas nodošanai. Attiecīgā informācija tiek nosūtīta Pakalpojuma Saņēmējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas Pakalpojuma Sniedzēja bankas kontā. Pasūtītās Preces tiek izsniegtas tikai Pakalpojuma Saņēmējam, kurš ir norādīts pasūtījumā, pēc personu apliecinošu dokumentu jeb ID uzrādīšanas. Preces tiek nodotas trešajām personām tikai tad, ja tas tiek iepriekš saskaņots ar Pakalpojuma Saņēmēju.

6.ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

 1. Ja Pakalpojuma Saņēmējs vēlas atkāpties no Līguma pēc pasūtījuma veikšanas un pirms Pakalpojuma Sniedzējs ir izpildījis Līgumu, Pakalpojuma Sniedzējam par to ir jāpaziņo rakstiski vai pēc iespējas ātrāk jāaizpilda pieteikums Internetveikalā. Rakstisks paziņojums jānosūta uz e-pasta adresi info@windup.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai ar pasūtījuma numuru, ko Pakalpojuma Saņēmējs vēlas atcelt, un Pakalpojuma Saņēmēja kontaktinformācijai (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un bankas konta numurs).
 2. Ja paziņojums par atteikšanos nonāk pie Pakalpojumu Sniedzēja pēc tam, kad Pakalpojuma Sniedzējs ir izpildījis Līgumu, un Pakalpojuma Saņēmēju, kurš vēlas atteikties, var uzskatīt par Patērētāju, Līguma atsaukšana notiek saskaņā ar Internetveikala Līguma nodaļu „Patērētāja 14 dienu tiesības atteikties no Līguma ”.
 3. Pakalpojuma Sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas atgriež Pakalpojuma Saņēmēja samaksāto naudu. Pakalpojuma Saņēmēja veiktais maksājums tiek atgriezts tajā pašā bankas kontā, no kā tas tika saņemts.

7.ATTEIKUMA TIESĪBAS

 1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu patērētājs, neminot iemeslu, var atgriezt preci 14 dienu laikā. 14 dienu periods sākas no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci savā īpašumā. Atteikuma tiesības neattiecas uz sekojošiem preču veidiem:
 • precēm, kas tiek izgatavotas pēc pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 • iepakotām precēm, kas nevar tikt atgrieztas veselības vai higiēnas apstākļu dēļ un kuru iepakojums tika atvērts pēc piegādes.
 1. Mēs pieņemam atpakaļ nosūtītas preces tikai oriģinālajā pārdošanai paredzētā stāvoklī - nelietotas, ar oriģinālām birkām un iepakojumu, ja tāds ir. Lai noteiktu preču raksturu, īpašības un darbību, patērētājam ar precēm jārīkojas un tās jālieto tikai tādā pašā veidā, kā patērētājam parasti būtu ļauts to darīt veikalā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 11. punkts).
 2. Lai saglabātu atgriešanas tiesības, jums ir jānosūta mums pieteikums 14 dienu laikā kopš preču saņemšanas brīža.
 3. Lai ievērotu atteikuma beigu termiņu, ir pietiekami nosūtīt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām pa e-pastu info@windup.lv.
 4. Lūdzu, ņemiet vērā, ka prece jāatgriež 14 dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.
 5. Visas atgriešanas izmaksas sedz klients.
 6. 14 dienu laikā pēc jūsu atteikuma veidlapas saņemšanas, mēs atgriezīsim jums visus no jums saņemtos maksājumus, tai skaitā arī sākotnējās piegādes izmaksas, kas tiks atskaitītas atpakaļ izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neizvēloties vislētāko piegādes veidu, mums nav pienākums atgriezt izmaksas, kas pārsniedz vislētākā piegādes veida izmaksas. Windup.lv internetveikals saglabā tiesības neatlīdzināt izmaksas, kamēr neesam saņēmuši jūsu atgriezto preci vai atgriešanas apstiprinājumu.
 7. Ja pēc atgriešanas prece neatbilst kritērijiem, kas minēti līguma 7.2. punktā, preces izmaksas netiks atgrieztas un preces paliks uzglabāšanā pie pakalpojuma sniedzēja. Uzglabāšanas izmaksas un preces atgriešanas izmaksas sedz pakalpojuma saņēmējs.

8.PRASĪBAS PIETEIKUMS

 1. Uz Precēm, ko pārdod Pakalpojumu Sniedzējs, attiecas patērētāja 2 gadu tiesības celt prasību, kas noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pantā.
 2. Definīcijas:
  1. Produkta novērtējums - Preces novērtējums, ko veic ražotājs vai ražotāja pilnvarots partneris, lai noteiktu Preces defekta esamību un tā cēloni.
  2. Neatkarīgs Preces novērtējums - papildu apmaksāts preces novērtējums, ko pēc Pakalpojuma Saņēmēja pieprasījuma veic ražotājs vai ražotāja pilnvarots partneris, vai neatkarīgs eksperts, ja Pakalpojuma Saņēmēju neapmierina sākotnējie produkta novērtējuma rezultāti, ko veica ražotājs vai ražotāja pilnvarots partneris.
 3. Prasības pieteikuma iesniegšanas periods sākas līdz ar Preces piegādi Pakalpojuma Saņēmējam.
 4. Prasības pieteikums tiek izvērtēts, uzrādot rēķinu, ko Pakalpojuma Sniedzējs izsniedz Pakalpojuma Saņēmējam.
 5. Prasības pieteikums ir jānosūta rakstveidā uz e-pasta adresi info@windup.lv latviešu valodā, pēc iespējas detalizētāk aprakstot Preces defektu un pievienojot produkta attēlus, ja tas ir iespējams. Prasības pieteikumā ir jāiekļauj pasūtījuma numurs, Pakalpojuma Saņēmēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un bankas konta numurs), kā arī jāpievieno rēķina kopija, ko Pakalpojuma Sniedzējs ir izsniedzis Pakalpojuma Saņēmējam.
 6. Pakalpojumu Sniedzējs nav atbildīgs par šādiem defektiem:
  1. Defektiem, ko radījis tīšs vai netīšs Pakalpojuma Saņēmēja nodarījums.
  2. Defektiem, kas radušies, neievērojot Preces kopšanas instrukcijas.
  3. Defektiem, kas radušies, lietojot Preci neatbilstošos vides apstākļos.
 7. Pakalpojuma Saņēmēja izvirzītā prasība nav jāapmierina, ja Pakalpojuma Sniedzējs konstatē, ka Preces defektus ir radījis Pakalpojuma Saņēmējs.
 8. Strīdu gadījumā Pakalpojumu Sniedzējam ir pienākums veikt Preces novērtēšanu, nosakot Preces defekta cēloņus, sešu mēnešu laikā no preces pārdošanas dienas Pakalpojuma Saņēmējam. Ja novērtējumā tiek atklāts, ka radītais defekts ir Pakalpojuma Saņēmēja vaina, bet Pakalpojuma Saņēmējs tam nepiekrīt, Pakalpojuma Saņēmējam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu novērtējumu. Ja neatkarīgais novērtējums pierāda, ka defekta cēlonis ir Pakalpojuma Saņēmējs, neatkarīgā novērtējuma izmaksas sedz Pakalpojuma Saņēmējs.
 9. Ja Pakalpojuma Saņēmējs, kurš tiek uzskatīts par Patērētāju, izvirza prasību pēc sešiem mēnešiem no pirkuma datuma un tiek konstatēts, ka precei nav nekādas vainas, izmaksas sedz Pakalpojuma Saņēmējs.
 10. Ja tiek konstatēts, ka Prece, uz ko attiecas prasība, satur defektu, ko nav izraisījis Pakalpojuma Saņēmējs, Prece tiek aizstāta. Ja Preces aizstāšana nav iespējama, Preces pirkuma naudas summa tiek atgriezta Pakalpojuma Saņēmējam.
 11. Ja rodas nesaskaņas starp pārdevēju (Pakalpojuma Sniedzēju) un pircēju (jūs), klients (jūs) var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.PERSONAS DATI UN TO LIETOŠANA

 1. Piekrītot Līguma noteikumiem un nosacījumiem, Pakalpojuma Saņēmējs sniedz skaidru un apzinātu piekrišanu personas datu apstrādei.
 2. Pakalpojuma Saņēmēja personas dati, ko Pakalpojuma Saņēmējs norāda pasūtījuma veikšanas laikā, tiek ievadīti klientu reģistrā un tiek izmantoti pārdošanas pakalpojuma sniegšanai un Preču piedāvāšanai Pakalpojuma Saņēmējam.
 3. Šifrēts datu pārraides kanāls garantē Pakalpojuma Saņēmēja personas datu un bankas rekvizītu drošību. Pakalpojuma Sniedzējs neredz kartes datus.
 4. Personas dati tiek reģistrēti Pakalpojuma Sniedzēja datubāzē, veicot pasūtījumu Internetveikalā.
 5. Pakalpojuma Sniedzēja reģistrētajos personas datos ir iekļauti dati par Pakalpojuma Saņēmēja pasūtījumu - vārds (-i), uzvārds, adrese (ielas, mājas un dzīvokļa numurs, pilsēta vai apdzīvota vieta, pasta indekss), tālruņa numurs, dzimšanas gads, piegādes veids, apmaksas metode, Līgums ar Internetveikalu, vienošanās par pārdošanas piedāvājumu saņemšanu, brīvā tekstā nosūtītas piezīmes uz norādīto e-pasta adresi.
 6. Personas datus apstrādā SIA „Kad vajag”, reģistrācijas numurs 40203344799, adrese Lielā iela 6, Liepāja, LV-3401.
 7. Pakalpojuma Saņēmēja personas dati, kas nepieciešami preču piegādei Pakalpojuma Saņēmējam, tiek nodoti uzņēmumam, kas nodrošina kurjera pakalpojumu.
 8. Personas datu aizsardzību garantē visi drošības pasākumi, kas izriet no Likuma.
 9. Pakalpojumu Sniedzējam ir pienākums nenodot reģistrētos personas datus trešajām personām.
 10. Pakalpojumu Sniedzējs patur tiesības nodot Pakalpojuma Saņēmēja personas datus pusēm, kurām ir likumīgas tiesības uz tām un kuras apstrādā datus, lai izpildītu Likumā noteiktās saistības, kā arī pusēm, kurām ir likumīgas tiesības uz to un tas aizsargā Pakalpojuma Saņēmēja vai jebkuras citas personas dzīvību, veselību vai brīvību.
 11. Pakalpojuma Saņēmējam ir tiesības pārbaudīt savus personas datus, mainīt tos vai lūgt datus izdzēst no reģistra.
 12. Pakalpojuma Sniedzējs lūdz atļauju no Pakalpojuma Saņēmēja nosūtīt pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pasta adresi, kas ievadīta pasūtījuma veikšanas laikā. Pakalpojuma Saņēmējam ir jāatzīmē attiecīgais punkts.
 13. Pakalpojuma Sniedzējs nosūtīs pārdošanas piedāvājumus uz Pakalpojuma Saņēmēja ievadīto e-pasta adresi pasūtījuma veikšanas laikā tikai tad, ja Pakalpojuma Saņēmējs pasūtījuma lapā būs atzīmējis, ka tam piekrīt. Pakalpojuma Saņēmējs var atteikties no pārdošanas piedāvājumu saņemšanas jebkurā laikā, sazinoties ar mums vai noklikšķinot uz norādītās atrakstīšanās saites pārdošanas piedāvājuma apakšā.
 14. Pakalpojumu Sniedzējs neuzglabā jūsu personas datus ilgāk kā tas ir likumīgi atļauts un nepieciešams Pakalpojuma Sniedzējam vai citām iesaistītajām pusēm. Uzglabāšanas laiks ir atkarīgs no informācijas rakstura un apstrādes mērķiem. Maksimālais laiks var atšķirties atkarībā no izmantošanas veida.
 15. Mēs kopīgojam jūsu personas datus Pakalpojumu Sniedzēja uzņēmuma ietvaros tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams, balstoties uz šī privātuma paziņojuma.
 16. Piekļuves tiesības - jums ir tiesības piekļūt un būt informētam par mūsu apstrādātajiem personas datiem. Mēs sniedzam jums iespēju apskatīt noteiktus datus, izmantojot jūsu lietotāja kontu pie Pakalpojumu Sniedzēja, vai pieprasīt jūsu personas datu kopiju.
 17. Tiesības atsaukt piekrišanu – ja apstrāde notiek, pamatojoties uz sniegto piekrišanu, Pakalpojuma Saņēmējs jebkurā laikā var to atsaukt. Piekrišanas atsaukšana var ierobežot jūsu iespēju izmantot Pakalpojumu Sniedzēja piedāvājumus. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas balstīta uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, likumību.
 18. Tiesības labot - jums ir tiesības labot vai papildināt nepareizi ievadītus vai nepilnīgus personas datus, kurus mēs par jums esam uzglabājuši, sazinoties ar mums. Daļu no ievadītās informācijas var labot vai atjaunināt, izmantojot savu lietotāja kontu windup.lv.
 19. Tiesības uz dzēšanu - jūs varat arī lūgt mūs izdzēst jūsu personas datus no mūsu sistēmām. Mēs izpildīsim šādu prasību, ja vien mums nav likumīga pamata nedzēst datus.
 20. Tiesības iebilst - jums var būt tiesības iebilst pret noteiktu jūsu personas datu izmantošanu, ja šie dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, kas nav nepieciešami windup.lv darbības nodrošināšanai vai likuma prasību ievērošanai. Ja jūs iebilstat pret turpmāku jūsu personas datu apstrādi, var tikt ierobežotas jūsu iespējas izmantot windup.lv.
 21. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu - jūs varat lūgt mūs ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, kad tiek gaidīti jūsu datu dzēšanas, labošanas vai iebildumu pieprasījumi un / vai ja mums nav likumīga pamata apstrādāt jūsu datus. Šādā gadījumā var tikt ierobežotas jūsu iespējas izmantot windup.lv.
 22. Tiesības uz datu pārnesamību - jums ir tiesības saņemt personas datus, ko pats esat mums sniedzis, strukturētā un plaši izmantotā formātā, kā arī patstāvīgi pārsūtīt šos datus trešajām personām.
 23. Kā izmantot savas tiesības - iepriekšminētās tiesības var izmantot, nosūtot mums vēstuli vai e-pastu uz iepriekš norādītajām adresēm, iekļaujot šādu informāciju: pilns vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai apstiprinātu Lietotāja identitāti. Mēs varam noraidīt atkārtotus, pārmērīgus vai acīmredzami nepamatotus pieprasījumus.

10.ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

 1. Pakalpojuma Sniedzējs ir atbildīgs par preces pārdošanas cenu. Pakalpojumu Sniedzējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizu Preču dēļ, piemēram, īpašuma vai informācijas bojājumiem, apgrozījuma vai peļņas zaudējumiem.
 2. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par pasūtījuma neizpildīšanu vai citām sekām, kas izriet no nepareiziem Pakalpojuma Saņēmēja sniegtajiem datiem.
 3. Pakalpojuma Saņēmējam ir pienākums izmantot Internetveikala pakalpojumu tikai saskaņā ar Likumu un labo praksi.
 4. Pakalpojuma Saņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas rodas, izmantojot Internetveikalu.
 5. Pakalpojuma Saņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visiem Pakalpojuma Sniedzēja, Pakalpojumu Saņēmēju vai trešo personu zaudējumiem, kas saistīti ar Internetveikala izmantošanu, kas ir pretrunā ar Līguma noteikumiem, likumiem vai labo praksi.
 6. Strīdi starp Pakalpojuma Saņēmēju un Pakalpojumu Sniedzēju, kas izriet no Internetveikala Līguma, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un pamatojoties uz vienošanos, kas noteikta ar Internetveikala Līgumu.
 7. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izšķir Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

11.LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. Pakalpojuma Saņēmēja pienākums ir izlasīt Līgumā izklāstītos noteikumus.
 2. Atzīmējot izvēles iespēju “Es piekrītu SIA „Kad vajag” Internetveikala Līguma noteikumiem un nosacījumiem”, Pakalpojuma Saņēmējs atzīst, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī piekritis tiem.