1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. 
SIA "Kad Vajag" (turpmāk – “mēs” vai “WindUp” ) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Kad Vajag”, uzņēmuma reģ. Nr. 40203344799 adrese Lielā iela 6, Liepāja LV3401, e-pasts: info@windup.lv.

1.3. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

1.4. 
Privātuma politikā apskatītas šādas tēmas:

1.4.1. 
Jūsu personas datu izmantošanas mērķi;
1.4.2. personas datu nodošanas trešajām personām gadījumi un dati, kas tiek nodoti;
1.4.3. 
Jūsu personas datu glabāšanas termiņš;
1.4.4. mārketinga paziņojumi;
1.4.5. Jūsu tiesības;
1.4.6. sīkdatņu izmantošana;
1.4.7. bērnu personas datus apstrāde;
1.4.8. Privātuma politikas izmaiņas;
1.4.9. veidi, kā sazināties ar mums.
1.5. Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.